English not available yetNederlands orange+lime marketing
orange+lime marketing  referenties orange+lime marketing
product marketing business development BPM software selectie over orange+lime marketing neem contact op met orange+lime marketing
Voorbeelden van opdrachten

The proof of the pudding is in the eating, zoals de Engelsen zeggen. Het gaat niet om wat je zegt, maar om wat je doet en daarmee bereikt hebt.

Daarom geven we hieronder enkele voorbeelden van het werk van orange+lime marketing. De voorbeelden variëren van strategisch tot juist heel operationeel. Maar in alle gevallen is de invulling ervan heel praktisch en pragmatisch verlopen. Want voor orange+lime marketing telt alleen het resultaat.


Strategisch analyse Uitvoeren van een strategische marketinganalyse voor een softwarebedrijf.
De opdrachtgever levert een online oplossing voor de bouw- en installatiemarkt. De vraag was hoe zij haar partners zo optimaal mogelijk kan ondersteunen bij de verkoop en lead generatie.
Orange+lime marketing heeft aan de hand van gesprekken met klanten, partners en directie, aangevuld met een literatuurstudie, een rapport met praktisch toepasbare aanbevelingen opgesteld. Met behulp van dit rapport is de klant vervolgens zelf aan de slag gegaan om deze aanbevelingen te implementeren.


Online marketing campagne Concept opstellen en uitvoeren voor een nieuwe website en Adwords campagne.
Orange+lime marketing heeft samen met de opdrachtgever de doelstellingen voor de online marketing campagne opgesteld. Vervolgens heeft orange+lime marketing deze campagne uitgevoerd.
Dit hield onder meer in het bepalen van de doelgroep, het opzetten en publiceren van een website, het promoten hiervan via diverse online kanalen en het opzetten van een Google Adwords campagne.


Product positionering Opstellen positioneringsdocument en deze uitwerken in diverse marketinguitingen.
Orange+lime marketing heeft op basis van een marktonderzoek een voorstel gemaakt hoe de nieuwe software oplossing het beste gepositioneerd kon worden. Het betrof een oplossing gericht op de onderwijsmarkt. Vervolgens heeft orange+lime marketing dit voorstel gerealiseerd door het opstellen van een nieuwe website en een product brochure.


Business case Schrijven business case en presenteren van conclusies aan directie.
Orange+lime marketing heeft op basis van een marktanalyse een business case geschreven voor een nieuw te realiseren software-oplossing.
Deze business case was zowel onderbouwd met kwalitatieve als kwantitatieve argumenten, en bevatte onder meer een overzicht van markttrends en business drivers, een positioneringsvoorstel, een kosten/baten analyse, een voorstel voor make/buy-partner en een gedetailleerde risico-analyse.


Concurrentieanalyse Uitvoeren marktonderzoek en concurrentieanalyse .
Orange+lime marketing heeft een onderzoek uitgevoerd hoe de onderwijsmarkt, verdeeld naar eindklanten en relevante adviesorganisaties, dacht over de oplossing van de opdrachtgever en haar twee grootste concurrenten. De bevindingen die orange+lime marketing via een 15-tal diepte-interviews heeft verzameld, zijn geanalyseerd en verwerkt tot concrete aanbevelingen voor de opdrachtgever.


Netwerken, kennisdeling en kennisopbouw Opbouwen en organiseren van een kennisnetwerk bestaande uit ervaren sales en marketing managers.
In samenwerking met de Universiteit Utrecht en brancheorganisatie ICT-Office heeft orange+lime marketing een werkgroep opgericht waarin zo'n 40 (software) bedrijven actief deelnemen. Het doel van deze werkgroep is het opbouwen en delen van best practices op het gebied van het vermarkten van software oplossingen.
De werkgroep komt ongeveer 6x per jaar bijeen en behandelt onderwerpen als marketing strategie, online marketing en offline marketing.


Customer cases op video Afnemen en vastleggen van interviews op video met klanten van de opdrachtgever.
Orange+lime marketing heeft diverse klanten van de opdrachtgever bezocht en de gesprekken op video vastgelegd. Naderhand zijn deze interviews bewerkt tot een korte promotie(video)film, die de opdrachtgever nu gebruikt tijdens zijn acquisitie activiteiten.


Concept en uitwerking jubileumboek Opstellen concept, afnemen interviews en schrijven van teksten.
Samen met de opdrachtgever heeft orange+lime marketing het concept voor het jubileumboek uitgedacht en uitgewerkt.
Vervolgens heeft orange+lime marketing aan de hand van diverse gesprekken en interviews met klanten, medewerkers en partners van de opdrachtgever de teksten voor het boek verzorgd.


Opzetten BPM community Oprichten online community voor business process management experts.
Deze community bevordert het samenwerken, netwerken en uitwisselen van kennis tussen mensen die actief zijn op het gebied van business process management (BPM).
Het gebruikte medium is LinkedIn. Sinds de oprichting van de groep door orange+lime marketing hebben zich wereldwijd al zo'n 3000 mensen aangesloten, en wordt er actief gebruik gemaakt van de discussion boards en de mogelijkheid om nieuwsflitsen met elkaar te delen rondom het BPM vakgebied.


Lead generatie en business development Genereren van verkoopmogelijkheden voor softwarebedrijven.
Orange+lime marketing is actief voor diverse Nederlandse en buitenlandse softwarebedrijven op het gebied van lead generatie en business development.
Concreet houdt dit in dat orange+lime marketing opportunities in kaart brengt of genereert, en deze vervolgens samen met haar opdrachtgevers verder ontwikkelt tot en met de contractfase.


Nieuwsgierig naar wat wij nog meer hebben gedaan, of wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact op per email of telefoon!
© 2009. orange+lime marketing. All rights reserved.